അനന്യകം

എനിക്കും കടലാസിനും എന്റെ പെനക്കുമിടയില്‍ വിരിയുന്ന, വിരിഞ്ഞ പുഷ്പ്പങ്ങള്‍ ഇവിടെ സുഖന്ധം പരത്തും, തേന്‍ ചുരത്തും
എന്നെ സ്പര്‍ശിച്ചതോ ഞാന്‍ സ്പര്‍ശിച്ചതോ ആയ നുറുങ്ങു കഥകള്‍ ..എന്നും ഒരാക്കാനും മറക്കാനും ഇഷ്ട്ടപെടുന്ന നിമിഷങ്ങള്‍ ..എല്ല്ലാം ഇവിടെ കൊറിയിടുന്നു....വായിക്കാം ...!!!!

Tuesday, 11 October 2011

സുഗന്ധം


ഒരു രാത്രി നീ വിരിഞ്ഞു 
സുഗന്ധം പരക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ സ്വപ്ന ലോകത്തായിരുന്നു 
ഒരുപിടി വേദനകള്‍ ഉള്ളം കയ്യിലിട്ടരക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിന്റെ  
വിരസത തോന്നുന്ന സ്വപ്നം 
ഉണര്‍ന്നപ്പോഴേക്ക് മൂക്കിലെ നനുത്ത രോമകൂട്ടത്തെ മറികടന്നു
എങ്ങോട്ടോ ഓടിപോയിരുന്നു