അനന്യകം

എനിക്കും കടലാസിനും എന്റെ പെനക്കുമിടയില്‍ വിരിയുന്ന, വിരിഞ്ഞ പുഷ്പ്പങ്ങള്‍ ഇവിടെ സുഖന്ധം പരത്തും, തേന്‍ ചുരത്തും
എന്നെ സ്പര്‍ശിച്ചതോ ഞാന്‍ സ്പര്‍ശിച്ചതോ ആയ നുറുങ്ങു കഥകള്‍ ..എന്നും ഒരാക്കാനും മറക്കാനും ഇഷ്ട്ടപെടുന്ന നിമിഷങ്ങള്‍ ..എല്ല്ലാം ഇവിടെ കൊറിയിടുന്നു....വായിക്കാം ...!!!!

Thursday, 5 May 2011

അപക്വം.................

അറിയാഞ്ഞിട്ടോ അറിഞ്ഞുതീരാഞ്ഞിട്ടോ എന്നില്‍ ഉതിര്‍ക്കുന്ന വാക്കിന്റെ ശൌര്യം കുറയാത്തത്  
എന്നോ ഏതോ ബന്ധത്തിന്റെ പേര്  പറഞ്ഞു തുടങ്ങി 
ആദ്യം അത് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ  പിന്നീടത്‌ വാക്കുകളായി, വാചകങ്ങളായി ഒരു ജീവിതവുമായി
എഴപിരിവില്ലാത്ത  ജീവിതചക്രത്തില്‍ കുത്തി മുരിവേല്‍പ്പിച്ചകന്നു പോകാന്‍ ഒരു സൂചിമുന വന്നു.
അനന്തരം മൌനം തീര്‍ത്ത ഒരു നീണ്ട തപസ്യ, കാറ്റുപോലും ശബ്ടിക്കാത്ത തപസ്യ ..
എരിഞ്ഞ് തീരാറായോരാ അര്‍ദ്ധ ഗോളത്തെ നോക്കി പുച്ച്ഹിച്ചു തല താഴ്താം ....
ഇനി ഏതെങ്കിലും ബന്ധത്തിന്റെ പേരില്‍ അക്ഷരങ്ങളെ ബന്ധങ്ങള്‍ ആക്കിയാല്‍ 
അതപക്വം............